กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

 • 15,000 บาท
 • ร้อยละ 16-23 ต่อปี
 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน (หรือตั้งแต่ 15,000 - 1,000,000 บาท)

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจเป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพที่ให้บริการยืมเงินธนาคารกรุงเทพ ที่มาพร้อมบริการธนาคารกรุงเทพเปิดบัญชีออนไลน์ สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการ อธิบายง่าย ๆ ว่าสำหรับใครที่ทำงานประจำแล้วรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพหรือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถกู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายได้เลย

จุดเด่นของเงินกู้ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงสุขใจ คือท่านจะได้รับวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1,000,000 บาทพร้อมทำสมุดบัญชีใหม่ได้เลย อีกทั้งผ่อนชำระสบาย ๆ สูงสุด 60 เดือน สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระด้วยยอดเงินเท่ากันทุกเดือน ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ทำงานประจำรับเงินเดือนผ่านทางธนาคารกรุงเทพหรือทำงานกับนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2566 หรือ 2023 นี้ หากท่านต้องการเงินด่วน เงินกู้ ท่านสามารถกู้ธนาคารกรุงเทพ ภายใต้สินเชื่อบัวหลวงสุขใจและสินเชื่อไม่เช็คบูโร 2566 โดยมีรายละเอียดน่าสนใจดังนี้ อันดับแรกคือเรื่องค่าธรรมเนียม การกู้เงินธนาคารกรุงเทพดังกล่าว จะฟรีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ แต่จะมีค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้สินเชื่อเงินสดออนุมัติด่วน ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนดปีแรก 2% ของเงินต้นคงเหลือ และ ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

ในส่วนของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อหรือกู้เงินธนาคารกรุงเทพนั้น ประกอบไปด้วย บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน, สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน),บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน (นับจากปัจจุบัน) และสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้า หากขาดเอกสารสำคัญไป ท่านก็ไม่สามารถขอกู้เงินธนาคารกรุงเทพได้หรือธนาคารอาจจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้ท่าน

คุณสมบัติของผู้ที่จะกู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20-59 ปี มีรายได้ประจำ 15000 บาทขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป และได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพหรือทำงานกับนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการ

 

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่

สำหรับอัตราดอกเบี้ยการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ สินเชื่ออนุมัติด่วน หรือ กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ จะคิดตั้งแต่ 23% ต่อปีไปจนถึง 16% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ที่ขอสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม กรณีผิดนัดชำระจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี โดยเริ่มให้มีผลสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน เห็นแบบนี้แล้วใครที่กู้เงินธนาคารกรุงเทพหรือขอเงินกู้จาก สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ก็ต้องชำระให้ตรงเวลา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

แอพกระเป๋าตัง

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
 • ขึ้้นอยู่กับปรเภทของโครงการที่เข้าร่วม

กู้เงินออมสิน

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
 • สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

piggy bank สินเชื่อ

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท