กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสิน

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
 • สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

กู้เงินออมสิน 10000 สู้โควิด

ในช่วงปี 2563-2566 (2020-2023) หลายธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากโควิด โดยสำหรับท่านใดที่ต้องชำระเงินกู้หรือจ่ายงวดสินเชื่ออยู่ ธนาคารก็จะให้พักรวมถึงลดดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารออมสินเองก็ได้มีโครงการกู้เงินออมสิน 10000 และ 50000 บาท สำหรับผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ท่านใดที่ต้องการยืมเงินออมสิน (ยืมเงินธนาคารออมสิน) กู้เงินออมสิน หรือ สมัครสินเชื่อออมสิน 10000 บาท ต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระ สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และมีที่อยู่อาศัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ นอกจากนี้เงินกู้ออมสิน 10000 บาท ยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ถือว่าเป็นมาตรการกู้เงินออมสินที่ช่วยเหลือประชาชนโดยแท้

 

พนักงานประจำกู้เงินออมสิน 50000 

หลายท่านอาจจะพอทราบมาแล้วว่าธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ 10000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือมีกิจการส่วนตัว โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ซึ่งหลายท่านที่ประกอบอาชีพดังกล่าวก็ต่างกู้เงินออมสินหรือลงทะเบียนออมสินสินเชื่อ 10000 บาทมากมายหลายท่าน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำถือว่ายิ่งได้รับสิทธิประโยชน์ เพราะออมสินอนุมัติเงินด่วน 50000 บาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน แต่ก็มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อหรือกู้เงินออมสินอยู่ว่า ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีที่อยู่อาศัยติดต่อได้ และต้องใช้สินทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในการกู้เงินออมสิน 50000 บาท 

ท่านใดที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนธนาคารออมสิน สินเชื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ที่สำคัญคือท่านสามารถกู้เงินออมสินหรือขอสินเชื่อออมสินผ่าน MyMo ออมสิน ซึ่งเป็นแอพโมบาย แบงค์กิ้งของออมสินได้ผ่านปลายนิ้ว 

 

ส่วนสำคัญในการขอกู้เงินออมสิน

มีหลายท่านที่ยังสับสนหรือข้องใจอยู่ว่าสินเชื่อออมสินที่ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต้องใช้เอกสารหรือมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ซึ่งเป็นอีกคำถามจากในกระทู้ สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 pantip และ สินเชื่อฉุกเฉิน 50000 patip ทั้งนี้สินเชื่อทั้งสองจะแบ่งเป็น สินเชื่อออมสิน 10000 สำหรับผู้ต้องการกู้เงินออมสินที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยเอกสารที่เป็นส่วนสำคัญนอกจากบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ก็คือ หลักฐานจากการได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส และเอกสารแสดงรายได้ 

ในส่วนของเอกสารกู้เงินออมสิน 50000 หรือสินเชื่อออมสิน 50000 บาท เอกสารสำคัญคือสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่ได้มีงานประจำก็สามารถใช้บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 3 เดือนได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเอกสารแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ส่วนกรณีใช้สินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารจะใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น 

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บริษัทยิ่งเจริญเงินด่วน

 • 8,000 บาท
 • ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

กู้เงินออมสิน

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
 • สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ยืมเงิน ธ.อ.ส

 • 15,000 บาท
 • MRR - ร้อยละ 0.75 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท