กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส

 • ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับธนาคาร ธกส)
 • ร้อยละ 6.25-14 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

กู้เงิน ธ.ก.ส สำหรับฝ่าฟันโคโรนาไวรัส

นับเป็นความโชคดีของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือคนในครอบครัวประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในรอบปีที่ผ่านมา จนถึงปี 2566 นี้ หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากวิกฤติโคโรนาไวรัส รวมถึงอาชีพเกษตรกรด้วยเช่นกัน

สินเชื่อเงินด่วน ธ.ส.ส หรือ กู้เงิน ธ.ก.ส (เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส) เป็นตัวเลือกที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับเงินหมุนไว้ใช้ประคองชีพหรือต่อยอดธุรกิจการเกษตร คุณสมบัติของผู้ที่จะกู้เงิน ธ.ก.ส หรือยืมเงิน ธกส ต้องเป็นเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว โดยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินคนละ 10000 บาท และไม่ต้องใช้หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.1% ต่อเดือน ระยะเวลาขอสินเชื่อหรือกู้เงิน ธ.ก.ส ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2023 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็มวงเงิน 20,000 ล้านบาท 

 

ระยะเวลาชำระกู้เงิน ธ.ก.ส ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 

ทุกครั้งที่เราลงทะเบียนหรือสมัครสินเชื่อไม่ว่าจากธนาคารใดก็ตาม เราควรชำระเงินกู้ สินเชื่อต่าง ๆ ให้ตรงเวลาตามที่ธนาคารได้ให้ระยะเวลามา เช่นเดียวกันกับการกู้เงิน ธ.ก.ส โดยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส มีมาตรการชำระสินเชื่อไว้ว่า ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันที่กู้, กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่เราขอเงินกู้ และ สามารถแบ่งชำระเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส หรือ กู้เงิน ธ.ก.ส ดังนี้

– รายเดือน (24 งวด) ชำระคืนประมาณ 429.17 บาท ต่อเดือน 

– ราย 3 เดือน (8 งวด) ชำระคืนประมาณ 1287.50 บาท ต่อเดือน

– ราย 6 เดือน (4 งวด) ชำระคืนประมาณ 2575 บาท ต่อเดือน 

 

จากข้อมูลข้างต้นก็พอประมาณการณ์ได้ว่า ธนาคาร ธกส มีความตั้งใจที่จะปล่อยสินเชื่อ หรือให้บริการกู้เงิน ธ.ก.ส ฉุกเฉินแก่ลูกค้าที่เป็นเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือจริง ๆ โดยสังเกตได้จากดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ๆ อีกทั้งระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ยาวนานพอสมควร ทำให้ผู้ที่ยืมเงิน ธกส ได้มีเวลาตั้งหลักรวมถึงได้มีเวลาบริหารเม็ดเงินเพื่อนำไปจุนเจือครอบครัวได้

 

โครงการพักชำระหนี้ ธกส สำหรับท่านที่กู้เงิน ธ.ก.ส

หลายท่านที่กู้เงิน ธ.ก.สหรือขอเงินกู้ ธกส อาจจะสบายใจขึ้นมาหน่อย เพราะทางธนาคาร ธกส ได้มีโครงการพักชำระหนี้ตามประกาศของรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโคโรนา ไวรัส ประกอบด้วย

มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นแก่ลูกค้าเกษตรกรและลูกค้ารายคน ที่มีหนี้สินเชื่อถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม

 มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นแก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล สหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวดชำระเดิม

มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นแก่เกษตรกรที่กู้เงินตามโครงการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวด ชำระเดิม 

– มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่มีหนี้ต้องชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

แอพป๋า

 • 10,000 บาท
 • ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
 • ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
 • 50,000-200,000 บาท

สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส

 • 15,000 บาท
 • ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท