ยืมเงิน ธ.อ.ส

ยืมเงิน ธ.อ.ส

 • 15,000 บาท
 • MRR - ร้อยละ 0.75 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

กู้เงิน ธ.อ.ส โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

หากถามว่าในปัจจุบันปี 2566 มีธนาคารใดบ้างที่ให้อนุมัติสินเชื่อ เงินด่วน เงินกู้ ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ตามจริงก็มีสถาบันทางการเงินและธนาคารหลายแห่งปล่อยสินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัย แต่วันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับ ธอส สินเชื่อโครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี ซึ่งมีความน่าสนใจหลายประการด้วยกัน

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการีเป็นหนึ่งในกู้เงิน ธ.อ.ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวกับบิดามารดา ดอกเบี้ยเพียง 3.5% ต่อปี รับส่วนลดเลยทันที เมื่อชำระเงินงวดครบ 48 เดือน นอกจากนี้กู้เงิน ธ.อ.สสินเชื่อดังกล่าว ยังมีเงื่อนไขพิเศษว่า หากผ่อนชำระงวดทุกเดือนสม่ำเสมอจนครบ 48 เดือน ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1.00% ของวงเงินกู้ 

ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยืมเงิน ธ.อ.ส หรือ กู้เงิน ธ.อ.ส สำหรับโครงการบ้านกตัญญูนั้น ต้องเป็นประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยของตัวเองเพื่อให้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 

 

เอกสารขอกู้เงิน ธ.อ.ส โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

ในปี 2023 นี้ ท่านใดที่กู้เงิน ธ.อ.ส หรือขอสินเชื่อโครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี จำเป็นที่จะต้องมีเอกสารทั่วไปและเอกสารแสดงรายได้ เอกสารทั่วไปประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี), และใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

ส่วนเอกสารแสดงรายได้นั้น หากท่านเป็นพนักงานประจำ เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อหรือกู้เงิน ธ.อ.ส ประกอบด้วย หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สิทธิสวัสดิการของหน่วยงาน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน และสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน 

หากท่านเป็นผู้มีอาชีพอิสระ ให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินฝาก 12 เดือนและหลักฐานการเงินอื่น ๆ และสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ท่านอาจต้องเตรียมข้อมูลขอเงินกู้ ดังนี้ สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, รายชื่อผู้ถือหุ้น, Statement ย้อนหลัง 12 เดือน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น และรูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพและแผนที่ตั้งโดยสังเขป

 

อยากลงทุนธุรกิจโฮมสเตย์ กู้เงิน ธ.อ.ส ได้เงินเร็วพร้อมอนุมัติไว

ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวนับเป็นธุรกิจหลักของประเทศไทย บางท่านอาจมีความคิดสร้างสรรค์ มีแผนธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ขาดเงินทุน วันนี้ท่านสามารถกู้เงิน ธ.อ.ส หรือ สมัครสินเชื่อ เงินด่วน ภายใต้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์และที่พักนักเดินทาง กับธนาคาร ธอส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566 

วงเงินของการกู้เงิน ธ.อ.ส สำหรับธุรกิจโฮมสเตย์สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้กู้สูงสุด 80% ของราคาที่ดินและอาคารที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน ในส่วนของระยะเวลาการกู้ หากวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี แต่ถ้าวงเงินเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี 

ในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ปีที่ 1-5 ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี, ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญา จะต้องชำระดอกเบี้ย MRR – 0.75% ต่อปี และหากกู้ชำระหนี้ (กู้ใหม่) และกู้เพิ่มชำระหนี้ จะคิดดอกเบี้ยเป็น MRR (ตามประกาศของธนาคาร) หากท่านใดสนใจทำธุรกิจโฮมสเตย์ก็สามารถกู้เงิน ธ.อ.ส ได้ตั้งแต่วันนี้เลย

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

เฮงลิสซิ่ง

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

กู้เงินออมสิน

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
 • สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

แอพกระเป๋าตัง

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
 • ขึ้้นอยู่กับปรเภทของโครงการที่เข้าร่วม