สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

 • 30,000 บาท
 • MRR + ร้อยละ 7 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ (หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท)

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยคงที่

หนึ่งในปัญหาหลัก ๆ ที่ทำให้ใครหลายคนไม่สามารถขอสินเชื่อได้ นั่นคือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ก็ต้องยอมรับว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินส่วนใหญ่มักจะอนุมัติให้กับผู้สมัครกู้สินเชื่อหรือปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ก็เพื่อประกันความเสี่ยงของธนาคารหรือสถาบันการเงินเอง

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่เดือดร้อนหรือจำเป็นต้องกู้เงินขอสินเชื่อ โดยสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ (สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) ก็เป็นหนึ่งในบริการสินเชื่อกรุงไทยสำหรับผู้ที่ไม่มีสินทรัพย์มาค้ำประกัน โดยสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 20-22% ระยะเวลากู้ 12-60 เดือน โดยพนักงานประจำกู้ได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการกู้ได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

ก่อนที่เราจะไปสมัครหรือขอสินเชื่อกับธนาคารใด ๆ ปัจจัยที่สำคัญอีกหนึ่งข้อซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าธนาคารจะอนุมัติปล่อยสินเชื่อหรือไม่ ก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครนั่นเอง

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ (สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อน) ก็ได้กำหนดคุณสมบัติของลูกค้าที่ต้องการกู้สินเชื่อเช่นกัน โดยแบ่งประเภทเป็นผู้มีรายได้ประจำและเจ้าของกิจการ ซึ่งผู้มีรายได้ประจำต้องมีรายได้ 30000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปี ส่วนเจ้าของกิจการก็ต้องมีรายได้ 30000 บาทขั้นไปต่อเดือนและทำกิจการมามากกว่า 2 ปีขึ้นไป ที่สำคัญคือบุคคลทั้งสองประเภทที่ต้องการขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินและไม่มีหนี้สินล้นตัว

 

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

วิธีหรือหนทางให้เราได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยได้อย่างรวดเร็ว นอกจากคุณสมบัติที่ตรงตามเงื่อนไขของธนาคารแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือเอกสารการสมัคร จากข้อมูลทางเว็บไซต์ออนไลน์ธนาคารกรุงไทย ณ ปี 2566 หรือ 2023 ระบุรายละเอียดเอกสารสมัครไว้ว่า ท่านที่ต้องการขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองรายได้ตัวจริงหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
 4. บัตรประจำตัวพนังงาน (ถ้ามี) 
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือสำเนาทะเบียนการค้า ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ (ถ้ามี)

 

เพียงท่านมีคุณสมบัติและเอกสารครบตามเงื่อนไขของสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์หรือสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย ก็สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทยได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยยังมีฟังก์ชั่นที่ให้เราคำนวณว่าต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ เพียงแค่ใส่ตัวเลขรายได้ต่อเดือน วงเงินที่ต้องการ และ จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ เพียงเท่านี้ก็เท่ากับเราได้วางแผนการจ่ายดอกเบี้ยที่ได้รับความแม่นยำแล้ว 

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่อคนติดแบล็คลิส 2023

 • 15,000 บาท
 • ไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

เงินติดล้อรถมอไซค์

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ร้อยละ 12-24 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

กู้เงินออมสิน

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
 • สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท