สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

 • ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพและมีรายได้)
 • ร้อยละ 1.2 ต่อเดือน
 • สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบมีจุดเด่นอะไรบ้าง

เชื่อว่าหลายคนที่เคยผ่านการขอสินเชื่อหรือกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์อาจจะเคยเจอหมายเหตุของสินเชื่อเงินสดทันใจที่กู้ว่าห้ามนำเงินจากการกู้ไปชำระหนี้นอกระบบ นั่นก็หมายความว่าเงินกู้ที่ผู้สมัครจะได้นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือหมุนเวียนกิจการเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ ทางธนาคารออมสินได้มีสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบหรือสินเชื่อเงินฉุกเฉินออมสินปลดหนี้นอกระบบเพื่อเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าได้นำเงินส่วนนี้ไปปลดหนี้นอกระบบที่ยังค้างคาอยู่ ทั้งนี้จุดเด่นของสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ คือ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการใช้ดำรงชีพหรือจากการประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ในระบบ หรือที่เรียกว่ารีไฟแนนซ์ ดังนั้นท่านใดที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้เพื่อปลดหนี้ หาเงินปลดหนี้นอกระบบ หรือสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ ก็สามารถมาใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบได้

 

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบมีอะไรบ้าง?

จากข้อมูลในเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคารออมสิน ณ ปี 2023 ได้อธิบายรายละเอียดของสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบดังนี้ สินเชื่อดังกล่าวมีวงเงินอนุมัติให้คนละ 50000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ยคงที่) ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อสัญญา ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 5 ปี เช่นเดียวกับบริการคลินิกแก้หนี้ออมสินเช่นกัน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 2566หรือสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้ และเป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร ในส่วนของหลักประกันเงินกู้นั้น ผู้ใช้บริการสินเชื่อต้องใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน, เอกสารแสดงรายได้, สมุดบัญชีเงินฝาก, สลิปเงินเดือน (ถ้ามี), เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี), รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

 

ไม่มีทางออก หาเงินไม่ทัน อยากปลดหนี้นอกระบบ ลองขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบดูหรือยัง?

บางท่านที่เป็นหนี้อาจจะมีความต้องการหรืออยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิสหรือติดบูโร ทำให้ไม่รู้ว่าจะหาทางไปชำระหนี้ได้อย่างไร วันนี้ ธนาคารออมสินอาจจะช่วยท่านได้ผ่านโครงการสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบผ่านแอพยืมเงินออนไลน์ เรียกสั้น ๆ ว่า สินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของสินเชื่อดังกล่าวคือให้ท่านนำเงินทุนนี้ไปปลดหนี้นอกระบบที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคหรือการประกอบอาชีพ ทั้งนี้หากท่านใดที่ติดแบล็คลิสหรือติดบูโร ก็อยากให้ลองแนะนำติดต่อเจ้าหน้าที่ดูก่อน เพราะเราเชื่อว่าหากอธิบายอย่างมีเหตุผลและแสดงความตั้งใจจริงที่จะหาเงินปลดหนี้ ทางธนาคารออมสินอาจจะช่วยท่านได้

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สมหวังเงินสั่งได้

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ร้อยละ 5-12 ต่อปี
 • สูงสุดจำนวน 150% ของราคาประเมินรถ

แอพ mymo

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
 • ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
 • ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
 • 50,000-200,000 บาท