สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร

สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร

 • 20,000 บาท
 • ร้อยละ 20-25 ต่อปี
 • 23,000-1,500,000 บาท

ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้กับสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรไทย

โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่จะสมัครสินเชื่อได้นั้น ต้องมีสลิปเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องมีเอกสารแสดงรายได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ทางธนาคารกสิกรไทยได้มีสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรสำหรับข้าราชการที่เกษียณ จุดเด่นคือแม้ท่านจะเกษียณกู้สามารถกู้ได้ โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน โดยสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรชนิดนี้อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด คิดอัตราดอกเบี้ย MRR 1.15% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

ในส่วนของค่าธรรมเนียม แบ่งได้เป็น ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้, ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้ และค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้สินเชื่อ กสิกร ไทย ดังกล่าวระบุคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อไว้ว่าต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการเกษียณอายุ, ผู้รับบำนาญรายเดือนของกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด กระทรวงการคลังออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคาร

 

ต้องการเงินก้อนพร้อมใช้ สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรพร้อมจัดให้

สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร k personal loan หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร xpress Loan เป็นสินเชื่อกสิกรที่พร้อมอนุมัติวงเงินให้ท่านได้นำไปใช้ตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนตั้งต้นทำธุรกิจหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพียงผู้สมัครมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ 15000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

อย่างไรก็ตามก็มีบางท่านถามเข้ามาว่าหากเงินเดือนไม่ถึง 15000 บาทจะกู้ได้ไหม คำตอบคือกู้ได้ครับ ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ประจำระหว่าง 7,500 – 14,999 บาท และเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยในระบบ KBank Payroll ติดต่อกันตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป จึงกล่าวได้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร k personal loan เป็นสินเชื่อกสิกร 7500 หรือ สินเชื่อกสิกรเงินเดือน 7500 ได้ด้วย นอกจากนี้ท่านยังสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรผ่านแอพ Kbank ได้ง่าย ๆ ผ่านมือถือของท่าน

 

สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ในแวดวงของคนทำธุรกิจ นอกจากมันสมองที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ แผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการตลาดที่น่าสนใจแล้ว เงินทุนถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะลักดันให้ธุรกิจของท่านไปต่อได้ สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรแบบไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสินเชื่อ กสิกร sme ที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทำขึ้นเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ

โดยสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร sme เป็นวงเงินกู้ระยะยาว วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR +7% ต่อปี และเป็นสินเชื่อที่ใช้บุคคลค้ำประกันหรือบสย. ค้ำประกัน (ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน) ถือได้ว่านักธุรกิจหรือผู้ประกอบการคนไหนต้องการเงินทุน ก็สามารถติดต่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรชนิดนี้ได้ หรือถ้าอยากอ่านรีวิวของผู้มีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้ ก็เข้าไปดูที่สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรไทย pantip เพิ่มเติมได้

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่อไม่เช็คบูโร 2566

 • 15,000 บาท
 • ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

บริษัทยิ่งเจริญเงินด่วน

 • 8,000 บาท
 • ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

 • 30,000 บาท
 • MRR + ร้อยละ 7 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ (หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท)