รู้จักกับคลินิกแก้หนี้ 2566 พร้อมบอกข้อดีข้อเสียคลินิกแก้หนี้ และวิธีปลดหนี้เพื่อทางออกของคนเป็นหนี้นอกระบบ (อัพเดทวันนี้)

คลินิกแก้หนี้ 2566

คงมีหลายๆท่าน ที่กำลังประสบปัญหาหนี้เสียเนื่องจากเศรษฐกิจที่ถดถอยการค้าหายที่ย่ำแย่ทำให้ผู้ที่มีบัตรเครดิตไม่สามารถจ่ายค่าบัตรได้ทันตามกำหนด จึงเกิดหนี้เสีย ตามมา แต่ทั้งนี้คลินิกแก้หนี้ใครผ่านบ้าง

คำตอบคือ ผู้ที่มีหนี้เสีย NPL ก่อน 1 กรกฎาคม 2563 สามารถรวบหนี้มาให้ คลินิกแก้หนี้ 2566 ช่วยเหลือท่านได้แล้ว

 

คลินิกแก้หนี้คือ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจมอบหมายให้บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือบริษัทเป็นผู้ดูแลลูกหนี้เจ้าหนี้ในการจัดการปัญหาหนี้เสีย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการใช้สินเชื่อลดความฟุ่มเฟือย สร้างวินัยทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของลูกหนี้ไม่ให้ก่อหนี้เสีย

 

คลินิกแก้หนี้ใครผ่านบ้าง ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่มีคุณสมบัติเป็นหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้โดย ปัจจุบัน 2566 ถือว่าอยู่ในโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3 แล้ว คลินิกแก้หนี้ช่วยแก้หนี้ในเรื่องของหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หนี้บัตรกดเงินสด หนี้บัตรเครดิต

 

คลินิกแก้หนี้ 2566

สำหรับใครที่เป็นหนี้เยอะมากทําไงดี จะมีวิธีปลดหนี้อย่างไร คลินิกแก้หนี้ 2566 สามารถหาทางออกของคนเป็นหนี้นอกระบบได้สบาย ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการคลีนิกแก้หนี้ระยะที่ 3 ที่จะช่วยจัดการหนี้สินทั้งหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับท่านได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สามารถสมัครได้

 

คลินิกแก้หนี้ 2566

ในการสมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้2566 สมัคร ลงทะเบียน ทางออนไลน์ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.คอม หรือ www.debtclinicbysam.com สามารถสมัครด้วยตนเองที่โครงการคลินิกแก้หนี้2566 โดยมีขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้

1.ลูกหนี้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการที่ www.debtclinicbysam.com กรอกใบสมัครคลีนิคแก้หนี้ ให้เรียบร้อย

2.เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของลูกหนี้โดยติดต่อไปให้ผู้สมัครเข้ามาเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3

  1. สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอนุมัติจะต้องไปก่อนเวลาที่กำหนด 

4.จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร สลิปเงินเดือน 3 เดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ

 

คลินิกแก้หนี้ 2566

คลินิกแก้หนี้ 2566 ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีหนี้เสียจากการไม่ได้ชำระค่าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด รวมถึงสินเชื่อบุคคล ฉะนั้นข้อดีข้อเสียคลินิกแก้หนี้ เห็นทีจะมีแต่ข้อดีที่ได้จาก คลินิกแก้หนี้ 2566 ได้แก่

  1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2566 จะไม่ต้องถูกทวงถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกต่อไป
  2. โครงการคลินิกแก้หนี้ 2566 จะช่วยแก้ไขหนี้ได้หลายรายในคราวเดียวกันและจบที่คลินิกแก้หนี้ ได้ทันที
  3. เพียงพูดสมัครทำตามสัญญาแกนี่เพียงฉบับเดียวจะสามารถแก้หนี้ได้ทุกรายการ
  4. คลินิกแก้หนี้ 2566 ยังมีระบบผ่อนชำระสบายๆตามตารางชำระหนี้ที่ท่านสามารถชำระได้
  5. มีระบบการผ่อนในระยะยาวได้ถึงไม่เกิน 10 ปีและอัตราดอกเบี้ยที่ขั้นต่ำ 4-7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
  6. เป็นโครงการคลินิกแก้หนี้ที่ดีมากๆไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นหนี้นอกระบบต่อไป