ติดเครดิตบูโรตคืออะไร? พร้อมแนะนำสินเชื่อเพื่อคนติดยูโร และวิธีเช็คประวัติเครดิตบูโรออนไลน์ปี 2566

ติดเครดิตบูโร ทำความเข้าใจเครดิตบูโรคืออะไร

สถาบันที่ทำหน้าที่รวบรวมการจัดเก็บข้อมูลบัญชีทางการเงิน และประวัติการชำระสินเชื่อทุกชนิดของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ใช่แล้วเรากำลังพูดถึง บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดยบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประวัติการชำระหนี้ รวมถึงเป็นข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและการชำระหนี้ทั้งหมด ที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อกู้บ้าน ที่ดิน รถยนต์ หรือแม้แต่ทำบัตรเครดิต รวมถึงสถานะการชำระหนี้ว่าเราผิดนัดชำระหรือไม่ส่งผลให้ติดเครดิตบูโร ค้างชำระเท่าไหร่ เรียกได้ว่าทุกพฤติกรรมในการชำระหนี้จะถูกบันทึกไว้ในข้อมูลของเครดิตบูโร โดยเครดิตบูโรคืออะไร เครดิตบูโรมีหน้าที่จัดเก็บรักษารวบรวม และประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่เป็นสมาชิกในสถาบันการเงินนั้น ๆ ไม่ได้มีหน้าที่ขึ้นบัญชีดำ หรือ เรียกว่ารายชื่อผู้ติดแบล็คลิส  Blacklist อย่างที่เข้าใจ 

 

ติดบูโรคืออะไร การที่คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ มีภาระหนี้เกินตัว มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้บ่อย ส่งผลถึงความเสี่ยงในการเบี้ยวหนี้กับสถาบันการเงิน ทำให้สถาบันการเงินไม่อนุมัติเครดิต  ซึ่งข้อมูลการชำระหนี้จะอ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ทำให้ใครหลายคนเรียกการไม่ได้รับอนุมัตินี้ว่าเป็นการติดเครดิตบูโร

 

ติดเครดิตบูโร สถานะหนี้ของเครดิตบูโร

สถานะบัญชีของเครดิตบูโรที่เก็บประวัติการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้ จะแบ่งเป็นสถานะหนี้อะไร อย่างไร แบ่งสถานะออกเป็นดังนี้ สถานะบัญชีเลข 10 คือสถานะปกติ สำหรับติดเครดิตบูโรสถานะ 11 คืออะไร หมายถึง สถานะบัญชีคือ สถานะปิดบัญชี, สถานะบัญชี 12 คือสถานะพักชำระหนี้, และหลายอีกสถานะบัญชีตามที่เครดิตบูโรได้กำหนด

 

ติดเครดิตบูโร กี่ปีหายจากเครดิตบูโร

ติดเครดิตบูโรกี่ปีหาย ในการติดเครดิตบูโรนั้น จะเช็คเครดิตบูโร จัดเก็บข้อมูลไม่เกิน 3 ปี เช่นถ้าค้างชำระในเดือนมกราคม และต่อมาได้จ่ายหนี้และปิดบัญชีในเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลเครดิตของเดือนกุมภาพันธ์จะแสดงยอดหนี้เป็นศูนย์ในเดือนนั้นทันที และจะแสดงข้อมูลในเครดิตบูโรติดกี่ปีนั้น ก็คือไม่เกินอีก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อมูลการปิดบัญชี

 

ติดเครดิตบูโร สามารถเช็คประวัติเครดิตบูโรออนไลน์

สำหรับข้อสงสัยที่ว่าติดเครดิตบูโรออกรถได้ไหม ต้องบอกชัดเจนได้เลยว่า สามารถออกรถได้ แต่มีข้อแม้คือ ต้องใช้เงินดาวน์ประมาณ 30-40%  และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด  โดยสามารถตรวจสอบว่าตัวเองติดเครดิตบูโรหรือไม่ สามารถเช็คประวัติเครดิตบูโรออนไลน์ 2023 สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วย 3 วิธี ซึ่งทั้งสามวิธีนี้มีค่าบริการ 150 บาท และระบบจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ

1.ตรวจผ่านแอพ Thanachart Connect เลือกส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

2.ไปที่แอพ Krungthai Next เลือกรายงานอีเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน

3.ไปที่ Internet Banking เลือกส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

เพียงทำตามในสามวิธีนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ก็จะได้ข้อมูลประวัติเครดิตบูโรของท่านได้อย่างง่ายดาย