อะไรคือพักชำระหนี้ ธอส? ของธนาคาร ธอส พร้อมแนะนำวิธีลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธอส ผ่านโครงการพักชำระหนี้ ธอส (ล่าสุด)

โครงการพักชําระหนี้ ธอส มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ธกส.

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ธนาคาร ธอส ได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยเปิดโครงการพักชําระหนี้ ธอส ให้ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการและยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถ พักชําระหนี้ ธอส 2566 ได้โดยลูกค้า ธอส. สามารถสมัครลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตราการระยะที่ 2 โดย พักหนี้ ธอส. เฉพาะลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 0 มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 3 มาตรการที่ 8 และ มาตรการที่ 8.5 เป็นต้น

 

พักชําระหนี้ ธอส กับมาตรการที่ 8 ให้กับประชาชน

พักชําระหนี้ ธอส ยังได้ออกมาตราการพักชําระหนี้ ธอส มาตรการที่ 8 ที่ช่วยเหลือลูกค้าที่ร่วมมาตรการพักชำระหนี้ก่อนหน้า ที่เคยจ่ายแต่ดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเงินต้น ช่วยให้พักทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ได้นาน 3 เดือน สำหรับความหมายของ  ธอส มาตรการที่ 8 คือ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยระยะเวลา 3 เดือน ให้กรณีลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 1 2 3 4 6 ไปแล้ว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่เคยได้รับสิทธิ์ให้ชำระดอกเบี้ยรายเดือนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่มาตราการกำหนด แต่อาจมีภาระค่าใช้จ่ายอื่นทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามมาตรการที่เลือกไป สามารถลงทะเบียน ธอส มาตรการที่ 8 ได้

 

พักชําระหนี้ ธอส พักชำระหนี้กับมาตรการที่ 5

จากการที่ ธอส. ได้ประกาศมาตราการลดภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยออกเป็นมาตราการที่ 5 คือ พักชําระหนี้ ธอส มาตรการที่ 5 เป็นการพักหนี้ทั้งเงินต้นรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ย โดยมีเวลาในการชำระคืน  4 เดือน กรณีที่ลูกค้ามีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท

 

การชำระเงินในโครงการพักชําระหนี้ ธอส 

ในการขอพักชําระหนี้บ้าน ธอส 2023 สามารถพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ในระยะเวลา 3 เดือน

และกับคำถามที่ว่า ธอส จ่ายงวดแรกเมื่อไหร่นั้น ธกส.ได้กำหนดไว้ว่าผู้กู้ต้องชำระเงินงวดไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดตามสัญญากู้เงินเป็นประจำทุกเดือน หากเดือนใดไม่ชำระ เดือนถัดมาผู้กู้จะต้องชำระหนี้พร้อมกันสองยอด คือเงินงวดในเดือนที่ผ่านมาบวกกับเงินงวดเดือนปัจจุบัน 

 

ลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธอส ผ่านแอพ GHB ALL

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธอส 2566 ได้ออก 4 มาตรการเยียวยาโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ธกส. ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอพ GHB ALL โดยสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนในบริการมาตรการได้ดังนี้

1.ให้ดาวน์โหลดแอพ GHB ALL ติดตั้งบนโทรศัพท์ให้เรียบร้อย

2.ทำการสมัครขอใช้บริการได้ที่หน้า GHB ALL

3.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 10 หลัก หลังจากนั้น ท่านจะได้รับเลข OTP ผ่าน SMS

4.กรอกเลข OTP ที่ได้รับ

5.กรอกเลขที่บัญชีเงินกู้ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับ ธกส.

6.จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน พร้อมวันเดือนปีเกิด

7.ให้ท่านตั้งรหัสผ่าน และ กดยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

8.กำหนด PIN 6 หลัก และกดยืนยันอีกครั้ง

9.เปิดใช้งาน GHB ALL ได้ทันที